06 07 02

• Μελέτη  - Διακόσμηση - Επίβλεψη - Κατασκευή  - Ολοκληρωμένες προτάσεις  διαμόρφωσης εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.
Σκαφών αναψυχής, πλοίων, Καταστημάτων,  Επαγγελματικών χώρων, Κατοικιών, Show rooms.

• Κατασκευή – Τοποθέτηση καταστρωμάτων  σε σκάφη αναψυχής.

• Κατασκευή –Τοποθέτηση της επίπλωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

• Χρωματισμός – Λούστρα  επίπλωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

• Τοπικές επισκευές επιδιορθώσεις  επίπλωσης και επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.